Projekty unijne

Projekty unijne:

 

  1. Droma Zbigniew Włosek dostała dofinansowanie do projektu: „Zakup i wdrożenie systemu ERP w celu kompleksowego zoptymalizowania procesów biznesowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Planowana całkowita wartość Projektu wynosi 1709670,48 PLN, w tym kwota udzielonego dofinansowania 499991,60 PLN.

  2. Droma S.C. Zbigniew Włosek, Justyna Włosek dostała dofinansowanie do projektu: „Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej produktów branży technik osłonowych na rynkach zagranicznych” w ramach poddziałania 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO to Brand Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014—2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
    Całkowita wartość projektu wynosi 2 090 151,10 PLN, w tym kwota udzielonego dofinansowania wynosi 600.000,00 PLN.