Projekty unijne

Projekty unijne:

 

 1. Droma Sunshade Experts SP. Z o.o. dostała dofinansowanie do projektu: "Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej produktów branży technik osłonowych na rynkach zagranicznych"

  W ramach poddziałania POIR.03.03.03 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

  Opis projektu: Projekt dotyczy umocnienia pozycji konkurencyjnej produktów z grupy techniki osłonowej jak rolety, screeny, zipy na wybranych rynkach eksportowych.

  Cel projektu: pozyskanie rynku perspektywicznego "Bliski Wschód" oraz wzmocnienie pozycji konkurencyjnej na rynkach Europy Zachodniej poprzez udział w targach i misjach handlowych.

  Planowane efekty: zwiększenie sprzedaży na rynkach europejskich i nawiązanie kontaktów handlowych na rynku perspektywicznym jakim jest ZEA Wartość projektu: 750.000, 00 PLN z dofinansowaniem UE 37500,00 PLN

   

 2. Droma S.C. Zbigniew Włosek, Justyna Włosek dostała dofinansowanie do projektu: „Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej produktów branży technik osłonowych na rynkach zagranicznych” w ramach poddziałania 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO to Brand Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014—2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
  Całkowita wartość projektu wynosi 2 090 151,10 PLN, w tym kwota udzielonego dofinansowania wynosi 600.000,00 PLN.

  * opis projektu: " Projekt dotyczy wprowadzenia i umocnienie pozycji konkurencyjnej produktów z grupy techniki osłonowej jak rolety, screeny, zipy na rynkach eksportowych."
  * cel projektu: pozyskanie rynku Norweskiego oraz realizację działań promocyjnych na innych rynkach zagranicznych
  * planowane efekty: umocnienie pozycji i zwiększenie sprzedaży na rynkach europejskich
  * wartość projektu wynosi 2090 151,10 PLN, kwota dofinansowania 600.000,00 PLN

   

 3. Droma Sunshade Experts SP. Z o.o. dostała dofinansowanie do projektu: "Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej produktów branży technik osłonowych na rynkach zagranicznych"

  W ramach poddziałania POIR.03.03.03 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

  Opis projektu: Projekt realizowany jest w ramach Branżowego Programu Promocji Branży Budowy i Wykańczania Budowli i realizowany będzie na 3 rynkach perspektywicznych w Rosji, Belgii i Niemczech.

  dotyczy umocnienia pozycji konkurencyjnej produktów z grupy techniki osłonowej jak rolety, screeny, zipy na wybranych rynkach eksportowych.

  Cel projektu: pozyskanie rynków perspektywicznych oraz wzmocnienie pozycji konkurencyjnej na rynkach Europy Zachodniej poprzez udział w targach i misjach handlowych.

  Planowane efekty: zwiększenie sprzedaży na rynkach europejskich i nawiązanie kontaktów handlowych na rynkach perspektywicznych Wartość projektu: 998900, 00 PLN z dofinansowaniem UE 425531,40 PLN

 4. Projekt SCP

   

  Nr projektu: WND-RPSL.03.05.03-24-0366/19 Tytuł projektu: Wzmocnienie pozycji marki na globalnym rynku branży technik osłonowych Cele projektu: Celem głównym jest zwiększenie wartości sprzedaży eksportowej przedsiębiorstwa Planowane efekty: pozyskanie nowych klientów i nowych kontraktów Wartość projektu: 444.800 zł

  Dofinansowanie: 199.982,08 zł